JIM

MDIJabatan Insolvensi Malaysia (MdI) merupakan sebuah agensi kerajaan yang diberi peranan untuk mentadbir hal ehwal kes-kes kebankrapan serta hal ehwal seseorang bankrap. MdI juga mentadbir syarikat yang telah digulungkan dan pertubuhan dan kesatuan sekerja yang telah dibatalkan pendaftarannya. Aktiviti teras MdI melibatkan pengzahiran dan penghasilan harta si bankrap, menentusahkan tuntutan yang difailkan oleh pemiutang dan seterusnya mengagihkan hasil yang diperoleh kepada pemiutang.

 
1. Carian Kebankrapan
2. JIM Company Registration Form
3. JIM Individual Registration Form
4. JIM Topup Form
   

 

Pengumuman,

Semua Institut Memandu yang mempunyai akaun tempahan UB1 di bawah KOMMS boleh memuat turun tax invoice. Berikut adalah panduan memuat turun tax invoice tersebut. [Maklumat Lanjut]

Login

Help

Need help or new to this site? Call us or email.
Email: helpdesk@komms.com.my Tel: 603-77319289
Fax: 603-77317835

Translate